Antigüidade media das vivendas

Antigüidade media das vivendas (2005,2010,2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Características básicas das vivendas

Máis información.-

Antigüidade media das vivendas

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015