Plan de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 de Castela-A Mancha. Gobierno de Castilla-La Mancha

Plan de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 de Castela-A Mancha. Gobierno de Castilla-La Mancha

Con data 29 de xullo de 2014 publicouse o Decreto 71/2014, de 24/07/2014, polo que se regula o Plan de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 de Castela-A Mancha.

Entre outros fins, este novo Plan persegue un cambio fundamental na política de vivenda. Tras un longo período producindo un elevado número de vivendas, xerouse un significativo stock de vivenda acabada, nova e sen vender que contrasta coas dificultades dos cidadáns para acceder á súa compra.

O obxectivo fundamental desta nova política de vivenda é o de garantir o dereito constitucional da cidadanía a unha vivenda digna e adecuada, potenciando como medio de acceso a ela o arrendamento, e apostando pola rehabilitación como forma de recuperar un gran parque de vivendas infrautilizado, así como de mellorar as condicións de conservación, de eficiencia enerxética e de accesibilidade dos inmobles, e con iso a calidade de vida das persoas que as habitan, e á vez impulsar o sector da construción a través da rehabilitación dese parque de vivendas.

Ligazón.- Decreto 71/2014, de 24/07/2014, polo que se regula o Plan de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 de Castela-A Mancha.