Fogares con expectativa de cambio de vivenda nos próximos 6 meses segundo a razón principal do cambio

Fogares con expectativa de cambio de vivenda nos próximos 6 meses segundo a razón principal do cambio (2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Cambios de vivenda dos fogares

Máis información.-

Fogares con expectativa de cambio de vivenda nos próximos 6 meses segundo a razón principal do cambio

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015