Fogares que dispoñen dunha segunda vivenda

Fogares que dispoñen dunha segunda vivenda (2010, 2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Equipamentos, instalacións e servizos

Máis información.-

Fogares que dispoñen dunha segunda vivenda

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015