Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda

Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda (2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.  Nivel de satisfacción coa vivenda e o seu contorno físico e social

Máis información.-

Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015