Plan aragonés de Vivenda 2018-2021. Goberno de Aragón

Plan aragonés de Vivenda 2018-2021. Goberno de Aragón

Con data 18 de decembro de 2018 publicouse o Decreto polo que se regula o Plan aragonés de vivenda 2018-21, o cal traspón os programas previstos no Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, cos axustes necesarios.

Estes programas son os seguintes:

1. Programa de subsidiación de préstamos convidos

2. Programa de axuda ao alugueiro de vivenda.

3. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual.

4. Programa de fomento do parque de vivenda en alugueiro.

5. Programa de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas.

6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.

8. Programa de axuda á mocidade.

9. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Ligazón.- Decreto 223/2018, do 18 de decembro, do Goberno de Aragón, polo que se regula o Plan Aragonés de Vivenda 2018-2021.