Plan de rehabilitación e vivenda de Estremadura 2018-2021. Xunta de Estremadura

Plan de rehabilitación e vivenda de Estremadura 2018-2021. Xunta de Estremadura

Con data 18 de marzo de 2019 publicouse o Decreto 17/2019, do 20 de marzo, polo que se aproban as bases reguladoras das axudas autonómicas do Plan de Vivenda de Estremadura 2018-2021.

Os programas que comprende este plan son os seguintes:

1. Programa de vivenda protexida, autopromovida, xeral ou ampliable.

2. Programa de axuda directa á entrada

3. Programa de fomento de obras en vivenda existente

4. Programa de fomento da rehabilitación enerxética da vivenda existente

5. Programa de axuda á conversión de espazos pechados en vivenda

6. Programa de axuda ao promotor de vivenda protexida de nova construción

7. Programas regulados no Decreto 1/2017, do 10 de xaneiro, polo que se establecen as bases reguladoras das axudas en materia do alugueiro de vivendas, e as axudas complementarias do alugueiro de vivendas na Comunidade Autónoma de Estremadura, reguladas no Decreto 92/2018, do 19 de xuño.

Ligazón.- Decreto 17/2019, do 12 de marzo, polo que aproban as bases reguladoras das axudas autonómicas do Plan de Vivenda de Estremadura 2018-2021.