Plan de rehabilitación edificatoria, rexeneración e renovación urbanas e establecemento das subvencións para os distintos programas durante o período 2014-2016 en Cantabria. Gobierno de Cantabria

Plan de rehabilitación edificatoria, rexeneración e renovación urbanas e establecemento das subvencións para os distintos programas durante o período 2014-2016 en Cantabria. Gobierno de Cantabria

Con data 22 de novembro de 2014 publicouse o Decreto 73/2014, de 20 de 2014, polo que se aproba o Plan de rehabilitación edificatoria, rexeneración e renovación urbanas e polo que se establecen as subvencións para os distintos programas durante o período 2014-2016 en Cantabria.

O Plan de rehabilitación edificatoria, rexeneración e renovación urbana de Cantabria ten como obxectivo actuar sobre os factores relevantes para o desenvolvemento dunha estratexia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana: a obsolescencia funcional dos edificios, os problemas de accesibilidade e a mellora da eficiencia enerxética, actuando sobre o tres niveles posibles: ámbitos e áreas de renovación, rexeneración e rehabilitación; edificios residenciais e vivendas.

Para a consecución dos obxectivos, o plan establece subvencións para o financiamento das actuacións necesarias para logralos, sistematizándoas ao redor de cinco programas, que á súa vez están divididos en dous bloques. Por unha banda, os programas de conservación e rehabilitación do parque de vivendas: programa de fomento da rehabilitación edificatoria, programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios e programa para a mellora da eficiencia enerxética e as condicións de habitabilidade das vivendas; e por outra, programas de rexeneración, renovación urbana e rehabilitación integral: programa de áreas de rexeneración e renovación urbana e programa de áreas de rehabilitación integral. 

Ligazón.- Decreto 73/2014, de 20 de 2014, polo que se aproba o Plan de rehabilitación edificatoria, a rexeneración e renovación urbanas e polo que se establecen as subvencións para os distintos programas durante o período 2014-2016 en Cantabria.