Plan de Vivenda da Rioxa 2018-2021. Goberno da Rioxa

Plan de Vivenda da Rioxa 2018-2021. Goberno da Rioxa

O Plan conta cun orzamento de 31,89 millóns na Rioxa, e contempla os seguintes programas:

  1. Axuda ao alugueiro de vivenda
  2. Axuda ás persoas afectadas por desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual
  3. Fomento do parque de vivenda en alugueiro
  4. Fomento da rehabilitación de edificios
  5. Fomento da rexeneración e renovación urbana e rural
  6. Axuda ás persoas mozas: compra, alugueiro e rehabilitación
  7. Fomento de viendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Ligazón.- Plan de Vivenda da Rioxa 2018-2021