Plan de Vivenda das Illas Baleares 2017-2020. Goberno das Illas Baleares

Plan de Vivenda das Illas Baleares 2017-2020. Goberno das Illas Baleares

O Plan de Vivenda das Illas Baleares consta de catro liñas estratéxicas, estruturadas en diferentes accións a executar:

  • Vivenda de alugueiro de xestión pública
  • Intervención no patrimonio edificado existente
  • Axudas no mercado da vivenda
  • Marco normativo en materia de vivenda

Ligazón.- Plan de Vivenda das Illas Baleares 2017-2020