Plan de Vivenda de Canarias 2019-2022 (pendente de aprobación). Goberno de Canarias

Plan de Vivenda de Canarias 2019-2022 (pendente de aprobación). Goberno de Canarias

O último Plan de Vivenda canario foi o aprobado con data 2 de novembro de 2009 mediante o Decreto 135/2009, de 20 de outubro, polo que se regulan as actuacións do Plan de vivenda de Canarias para o período 2009-2012.

Dende a Consellería de Emprego, Políticas Sociais e Vivenda do Goberno de Canarias estase a poñer en marcha un procedemento participativo co fin de lograr un amplo consenso no futuro Plan de Vivenda de Canarias 2019-2022 dende as perspectivas das persoas demandantes de vivenda, das persoas propietarias e das profesionais do sector.

Ligazón.- Plan de Vivenda de Canarias 2019-2022