Plan de Vivenda de Navarra 2018-2028. Goberno de Navarra

Plan de Vivenda de Navarra 2018-2028. Goberno de Navarra

O Plan de Vivenda navarro conta con seis eixos principais, trinta e dous liñas de actuación e cento trinta e nove accións concretas a desenvolver en dez anos. Os eixos un, dou e tres van dirixidos a contar cun parque de vivienda suficiente en número, accesible para calquer persoa ou familia e en boas condicións. Pola súa parte, os outros tres eixos van encamiñados a lograr o resultado anterior mediante a mellora da xestión e os procedimentos, e a avaliación e coordinación de políticas entre todos os axentes, tendo como obxectivo principal destacar, insistir e fomentar a función social da vivenda.

Ligazón.- Plan de Vivenda de Navarra 2018-2028