Plan de vivenda e rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Xunta de Andalucía.

Plan de vivenda e rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Xunta de Andalucía.

Con data 8 de agosto de 2016 publicouse o Decreto que aproba o Plan de vivenda e rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

Este plan, primeiro que se publica tras a entrada en vigor da Lei 1/2010, do 8 de maio, reguladora do dereito á vivenda, cumpre cos mandatos desta e adecúase ás circunstancias económicas, financeiras e sociais do momento actual, de acordo cos seguintes fins:

1. Facilitar o acceso á vivenda á cidadanía en condicións alcanzables e evitar a exclusión social, impedindo a perda da vivenda por motivos económicos e fomentando o mercado de alugueiro de vivendas, fundamentalmente as desocupadas.

2. Incentivar a rehabilitación e a promoción de vivendas, como medio de fomento da recuperación económica do sector e da creación e mantemento de emprego estable.

3. Facilitar o cambio cara a un modelo de cidade sustentable e accesible, promovendo actuacións de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación do espazo público e de rehabilitación de inmobles de destacado interese urbano, social e patrimonial.

Ligazón.- Decreto 141/2016, do 2 de agosto, polo que se regula o Plan de vivenda e rehabilitación de Andalucía 2016-2020