Plan Director de Vivenda de Euskadi 2018-2020. Goberno Vasco

Plan Director de Vivenda de Euskadi 2018-2020. Goberno Vasco

O Plan Director de Vivenda recolle a filosofía, programas e compromisos en políticas de vivenda ata final da lexislatura. O Plan incorpora por primeira vez no seu enfoque o espíritu da Lei de 2015, e ten como obxectivo garantizar a función social da vivenda e o dereito subxectivo da cidadanía a ela mediante a promoción preferente do alugueiro, o impulso á rehabilitación, a rexeneración urbana ou a utilización dos pisos baleiros.

Ligazón.- Plan Director de Vivenda de Euskadi 2018-2020