Pacto de Vivenda de Galicia 2021 - 2025

Documento coas liñas estratéxicas para o período 2021-2025 elaborado no seo do Consello do Observatorio da Vivenda de Galicia (OVG), constituído polos representantes das Administracións públicas con competencias na materia e os representantes de entidades, institucións ou asociacións que agrupan persoas físicas ou xurídicas que teñen a consideración de axentes da edificación na lei 38/1999 de 5 de novembro, de ordenación da edificación así como as axencias e as administracións da propiedade inmobiliaria, como profesionais da intermediación inmobiliaria.

Arquivo.- Descarga do documento do Pacto de Vivenda 2021 - 2025

Ligazón.- Acceso ao Pacto de Vivenda de Galicia 2021 - 2025