Vivendas segundo a súa superficie

Vivendas segundo a súa superficie (2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Vivendas segundo a súa superficie. (1999, 2005, 2010, 2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.- 

Vivendas segundo a súa superficie. Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015