Estadísticas de la vivenda

A sección estatísticas recolle indicadores e datos numéricos estatísticos relacionados con magnitudes das diferentes áreas que compoñen o sector da vivenda.

Para facilitar a lectura e a análise, os datos preséntanse principalmente en forma de gráficos e táboas. Os datos numéricos complétanse con informacións adicionais: fonte dos datos, operación estatística, ligazóns a máis información etc.

Os apartados da sección son os seguintes:

     - Censo de vivendas

     - Características das vivendas

     - Construción de edificios

     - Prezos das vivendas

     - Transaccións inmobiliarias

     - Fianzas dos alugueiros

     - Hipotecas de vivenda

     - Conxuntura