As fianzas nas grandes cidades e as súas zonas de infuencia 2021. 2022

As fianzas nas grandes cidades e as súas zonas de infuencia 2021. 2022

Este documento presenta informacións dos alugueiros das vivendas de Galicia nas zonas de influencia das sete grandes cidades durante o ano 2021.

Considéranse zonas de influencia os concellos que son limítrofes ou que están comunicados con importantes vías de transporte e comunicación

INDICE DE CONTIDOS

Introdución
Metodoloxía
Resultados globais
Anexos Detalle por cidades

Documento.- As fianzas nas grandes cidades e as súas zonas de influencia 2021