Observatorio da Vivenda de Galicia

O espazo da vivenda galega
Un lugar de encontro e participación do sector

O Observatorio da Vivenda de Galicia (OVG) é un espazo de intercambio de información, propostas e comunicación do sector da vivenda destinado a servir de apoio aos axentes públicos e privados interesados no sector (administracións, usuarios, empresas, profesionais, asociacións e cidadanía en xeral).

O Observatorio articúlase como una ferramenta activa, transparente e útil para facilitar un maior coñecemento deste ámbito e dar soporte na toma de decisións para as entidades e os actores do sector da vivenda.

Consulte máis en detalle a presentación do Observatorio no seguinte documento.

Documento.- Acto de presentación do Observatorio da Vivenda de Galicia