A eficiencia enerxética nas edificacións. 2006

A eficiencia enerxética nas edificacións. 2006

O documento A eficiencia enerxética nas edificacións foi publicado en Santiago de Compostela o 21 de xuño de 2006 por Ricardo García San José, enxeñeiro industrial de ATECYR e FACTOR 4 Ingenieros Consultores S.L.

Este documento explica a seguinte normativa relacionada co eido da eficiencia enerxética nas edificacións:

  • Lei 38/1999 de 5 de novembro: ordenación da edificación (LOE)
  • Directiva 93/76/CEE de 13 de setembro de 1993
  • Directiva 2002/91/CEE de 16 de decembro de 2002
  • Proxecto de RD versión 26/10/05 de certificación enerxética en edificios de nova construción

Ligazón.- A eficiencia enerxética nas edificacións