RehaVIta 2016-2020. O plan de Galicia

RehaVIta 2016-2020. O plan de Galicia


O Plan rehaVIta, aprobado polo Consello da Xunta,  define as liñas estratéxicas das políticas públicas en materia de vivenda e suporá mobilizar máis de 600 millóns de euros, cunha previsión de beneficiar a máis de 152.000 galegos.

Documento.- Plan rehaVIta 2016-2020