Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2020. 2021

Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2020. 2021

Este documento presenta os resultados dos depósitos das fianzas do ano 2020.

O recentemente superado 2020 foi un ano radicalmente marcado polo impacto da pandemia mundial ocasionada pola COVID-19. A loita contra os seus efectos requiriu de fortes medidas contra a mobilidade das persoas, coas consecuencias relacionadas. Entre elas, unha ralentización do mercado do alugueiro que tivo que reducirse ás constantes mínimas nos meses máis duros da pandemia

INDICE DE CONTIDOS

Introdución
Metodoloxía
Principais resultados
Resultados por provincias
Resultados por municipios
Resultados nas cidades
Resumo e conclusións
Anexos

Documento.- Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2020