Guía de arquitectura pasiva para vivendas en Galicia

A Guía de arquitectura pasiva para vivendas en Galicia é un documento do Instituto Galego de Vivenda e Solo, publicado en Santiago de Compostela no ano 2017.

Manual de recomendacións para a rehabilitación de vivendas en Galicia

O Manual de recomendacións para a rehabilitación de vivendas en Galicia é un documento editado, en Santiago de Compostela, polo Instituto Galego de Vivenda e Solo no ano 2017. Con este manual, e nunha clara aposta pola calidade e a sustentabilidade da construción, ofréceselles unha nova ferramenta aos profesionais do sector que van proxectar e executar obras destinadas á recuperación de edificacións existentes.