Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade

Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade (2007 - 2021) 

 

 

  Anos      Transacc.
  2007 136.455
  2008 129.229
  2009 113.634
  2010 109.430
  2011 100.484
  2012 91.211
  2013 88.992
  2014 80.877
  2015 86.169
  2016 74.983
  2017 86.157
  2018 92.863
  2019 98.766
  2020 92.439
  2021 (1-10M) 88.712
  Total 1.470.401

 

Fonte.- IGE. (De INE. Estatística de transmisións de dereitos da propiedade) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Transmisións inscritas nos rexistros da propiedade por natureza do terreo e título de adquisición
Construción e vivenda. Outra información