Axudas do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018–2021. Xunta de Galicia.

Axudas do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018–2021. Xunta de Galicia.

Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 que se tramitará co código de procedemento VIN408K.

Máis información