En Galicia redúcese o tamaño dos pisos de alugueiro por debaixo dos 46 m2

 En Galicia redúcese o tamaño dos pisos de alugueiro por debaixo dos 46 m2

En Galicia, os fogares unipersoais e de parellas sen fillos ocupan xa a metade de vivendas arrendadas. A renda mensual das urbes situase un 48% máis cara ca no rural.

Fonte.- La Opinión La Coruña