Na Comunidade Valenciana, os británicos volven ser os estranxeiros que máis vivendas adquiren

Na Comunidade Valenciana, os británicos volven ser os estranxeiros que máis vivendas adquiren

En Baleares (38,5%), Comunidade Valenciana (35,4%), Canarias (33,9%), e Murcia (29,6%), a compravenda de vivenda por parte de estranxeiros ten maior peso sobre o total que a compravenda por parte de non-estranxeiros, superando a media nacional.


Serían os británicos (15,3%), os estranxeiros de fóra da UE (12,1%), franceses (8,0%) alemáns (7,5%) e romaneses (7,1%) os que copan as primeiras posicións no número de operacións realizadas. Estes datos, conslidan así a recuperación da actividade dos británicos, que tras as perspectivas de materialización do Brexit reduciran notablemente as súas compras.

Fonte.-  Valencia Plaza