Nace a primeira consultora para vivendas focalizadas en alugueiros de media estancia en España

Nace a primeira consultora para vivendas focalizadas en alugueiros de media estancia en España

Simplifika Asset Management e Atlas Re Analytics constituíron unha joint venture para crear a primeira consultora para o mercado dedicado ás vivendas de medias estancias, cuxo principal obxectivo é o de asesorar e reducir ao mínimo o risco de investimento, ademais de ofrecer novas vías de explotación do negocio grazas ao big data e ao machine learning.

Así, o que se pretende é aproveitar un segmento en auxe, o das estancias de máis dun mes pero menos dun ano, aproveitando o big data e o coñecemento ambas empresas para realizar unha correcta análise da actualidade do mercado e predicir tendencias, mellorando todo isto a toma de decisións estratéxicas.

O interese dos inversores neste segmento reside, sobre todo, na gran estabilidade e altas rendibilidade que ofrece.

Fonte | Idealista