O 11 % dos españois terá problemas para pagar as súas vivendas nos próximos meses 

O 11 % dos españois terá problemas para pagar as súas vivendas nos próximos meses 

Unha enquisa realidad pola Fundación Europa para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo a 85.000 cidadáns de toda a Unidade Europea, dos que 3.064 residían en España, revela que a crise provocada pola pandemia da COVID-19 provocou que o 11 % dos españois se veca incapaz de pagar o alugueiro ou a hipoteca da súa vivenda nos próximos meses. Tamén revela que o 7 % dos españois cree que terá que abandonar a súa vivenda nos próximos meses. 

Os resultados mostran que o impacto foi maior entre os autónomos, dos que o 18 % non pode afrontar o próximo recibo do alugueiro ou a hipoteca e entre os desempleados, que ascende ao 23 %. 

En xeral, un 45,6 % dos enquisados considera que a súa situación financieira é peor que a de tres meses atrás. Os datos sitúan a España na novena posición da UE. 

 

Fonte | El Español