O plan de Vivenda Baleira de Betanzos non logrou formalizar ningún contrato de alugueiro social

O plan de Vivenda Baleira de Betanzos non logrou formalizar ningún contrato de alugueiro social

O Concello de Betanzos puxo en marcha en 2016 un programa en colaboración coa Xunta de Galicia de Vivendas Baleiras para combater os desafiuzamentos e facilitar unha vivenda a persoas que estean en risco de exclusión. Dous anos despois o programa aínda non logrou formalizar ningún contrato de alugueiro social.

Fonte.- La Opinión A Coruña