O prezo da vivenda en Baleares é actualmente o menos accesible de España, segundo o Colexio de Rexistradores da Propiedade

O prezo da vivenda en Baleares é actualmente o menos accesible de España, segundo o Colexio de Rexistradores da Propiedade

Segundo se desprende da Estatística Rexistral Inmobiliaria do Colexio de Rexistradores da Propiedade, Mercantís e Bens Mobles de España, os residentes de Baleares son os que maior porcentaxe do seu salario destinan á cota hipotecaria mensual, en concreto, un 44,73%. Isto supón un aumento de 3,24 puntos porcentuais nos últimos 12 meses. 

Baleares obtén así as peores condicións de accesibilidade, por diante de Madrid (onde a porcentaxe é do 35,4%) e Cataluña (33,47%), mentres que os mellores resultados danse en Asturias (22,53%), Estremadura (22,88%) e Murcia (23,32%).

Fonte.- La Vanguardia