Publicada a modificación do Documento Básico de Aforro de Enerxía (DB-HE) do Código Técnico da Edificación (CTE) sobre certificación enerxética de edificios 

Publicada a modificación do Documento Básico de Aforro de Enerxía (DB-HE) do Código Técnico da Edificación (CTE) sobre certificación enerxética de edificios 

A Subdirección Xeral de Arquitectura e Edificación do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) publicou os documentos 'Condicións técnicas dos procedementos para a avaliación da eficiencia enerxética' e 'Informe de evaluación enerxética do edificio en formato electrónico (XML)' no Rexistro de Documentos Recoñecidos de Certificación Enerxética de Edificios. 

Estas consideracións técnicas correspondense ca modificación do Documento Básico de Aforro de Enerxía (DB-HE) do Código Técnico da Edificación (CTE) proposta polo Real Decreto 732/2019, do 20 de decembro ca que se buscaba a mellor da eficiencia enerxética dos edificios. 

 

Fonte | Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco