A Sociedade de Taxación sinala sete grandes retos aos que terá que enfrontarse o sector da vivenda en 2020

A Sociedade de Taxación sinala sete grandes retos aos que terá que enfrontarse o sector da vivenda en 2020

Sociedade de Taxación, a través do seu conselleiro delegado, analiza o 2020 e recolle os 7 principais retos do sector inmobiliario, dos que destacan os seguintes:

- O acceso á vivenda, afectado pola situación económica (principalmente os salarios, especialmente dos xóvenes e a desaceleración global) e as leis de crédito inmobiliario, segundo este organismo. O novo acordo de Goberno menciona este aspecto como un dos principais retos da súa lexislatura.

- Diminución da confianza dos consumidores, afectada pola incerteza nacional e mundial.

- A recuperación económica non se reflectiu no sector inmobiliario, inmerso nun ciclo asimétrico (Madrid e Barcelona rexistran máximos históricos nos seus niveis de prezos).

- O investimento estranxeiro no sector inmobiliario español está diminuíndo, consecuencia do momento xeopolítico internacional e do comercio.

Fonte| El Economista