Subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVita (2019). IGVS, Xunta de Galicia

Subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVita (2019). IGVS, Xunta de Galicia

O programa de infravivenda prevé axudas para a rehabilitación de inmobles destinados a vivenda que non reúnen uns requisitos mínimos de habitabilidade e estean emprazados en concellos de menos de 10.000 habitantes. 

O inmoble poderá ser propiedade dos seus residentes ou do concello, pero en ambos casos a axuda debe solicitala a entidade local.

Convocatoria.- Diario Oficial de Galicia do 05-02-2019