A Xunta de Galicia incluirá o casco histórico de Ribadavia no programa Rexurbe

 A Xunta de Galicia incluirá o casco histórico de Ribadavia no programa Rexurbe

O casco histórico de Ribadavia estará incluído este ano no Programa Rexurbe. Este programa enmarcase dentro da estratexia de recuperación e posta en valor dos cascos históricos e permite á Xunta de Galicia adquirir inmobles en estado de abandono ou semiabandono para rehabilitalos. O IGVS convocará un concurso público para a adquisición dos inmobles ofertados.

Fonte.- La Región