Capital prestado en hipotecas

Capital total prestado en hipotecas, en euros (2007 - 2023)

Anos      Cap. prestado
2007 5.134.668
2008 4.161.045
2009 3.584.708
2010 3.338.057
2011 2.169.200
2012 1.125.144
2013 816.654
2014 755.565
2015 926.007
2016 936374
2017 1.060.444
2018 1.120.343
2019 1.125.059
2020 1.170.455
2021 1.554.215
2022 1.840.248
2023 1.418.006

 

Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción

Máis información.-
Seguimento e análise da construción
Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción