Barómetro Inmobiliario de Galicia. 2021 2º Trimestre (abril, maio, xuño)

Barómetro Inmobiliario de Galicia. 2021 2º Trimestre (abril,  maio,  xuño)

Este Barómetro foi realizado coa opinión e as respostas de todos as axencias integrantes de  AGALIN (Asociación  Galega de Inmobiliarias). 
Neste Barómetro mediuse o estado de sector inmobiliario en compra, venda e alugueiro, tendo en conta tamén a repercusión que o  COVID19 tivo no sector en toda Galicia, durante o segundo trimestre de 2021. 

INDICE DE  CONTIDOS
-Vendas
-Alugueiro
-Estado do mercado
-Conclusións
 

Documento.- Barómetro Inmobiliario de Galicia. 2021 2º Trimestre (abril,  maio,  xuño)