Cadernos de Vivenda e Solo #2. Áreas de rehabilitación supramunicipais

Cadernos de Vivenda e Solo #2. Áreas de rehabilitación supramunicipais


Dende que lle foron transferidas as competencias en materia de vivenda no ano 1985, Galicia mostrou sempre unha especial sensibilidade coa necesidade de incentivar a rehabilitación da vivenda, especialmente no medio rural, mellorando a calidade de vida dos seus habitantes e potenciando a preservación dun patrimonio arquitectónico que estaba en perigo de desaparición.

CONTIDO
Programa piloto en Betanzos
Oferta pública de adquisición 2018
Oferta pública de adquisición 2019
Oferta pública de adquisición 2020
Resultados 
Áreas Rexurbe

PUNTOS DESTACADOS
Tres ARIS supramunicipais:
- Camiños de Santiago
- Illas Atlánticas
- Ribeira Sacra
Son xestionadas directamente polo IGVS

Documento.- Cadernos de Vivenda e Solo 2. Áreas de rehabilitación supramunicipais