Enquisa sobre préstamos bancarios. Desde 2003 á actualidade

Enquisa sobre préstamos bancarios. Desde 2003 á actualidade

A Enquisa sobre préstamos bancarios é unha estatística trimestral que se realiza de forma coordinada polos bancos centrais nacionais da área do euro e o Banco Central Europeo (BCE) desde xaneiro de 2003.

O seu obxectivo é mellorar o coñecemento das condicións de financiamento bancario na área do euro e, en particular, da evolución na oferta das entidades, complementando así a información dispoñible sobre saldos e tipos de xuro.

Ligazón.- Enquisa sobre préstamos bancarios