Esforzo no acceso á vivenda. Observatorio da Vivenda de Galicia. 2019

Esforzo no acceso á vivenda. Observatorio da Vivenda de Galicia. 2019

Este documento presenta varias informacións sobre o esforzo no acceso a vivenda. Os datos principais están baseados na comparativa do prezo dos alugueiros (extraídos dos rexistros das fianzas do IGVS) e os das fianzas (extraídos dos informes do Colexio de Rexistradores da Propiedade) fronte os ingresos dos fogares (extraídos das estatísticas do IGE). Adicionalmente preséntanse outros datos para complementar as informacións anteriores.

INDICE DE CONTIDOS

Fontes de datos
Resumo do esforzo no alugueiro e nas hipotecas
Detalle de resultados do esforzo no alugueiro
Detalle de resultados do esforzo na hipoteca
Notas metodolóxicas
Información complementaria

Documento.- Esforzo no acceso á vivenda