Hypostat 2017. Unha revisión dos mercados hipotecarios e vivenda de Europa

Hypostat 2017. Unha revisión dos mercados hipotecarios e vivenda de Europa

Ademais dunha análise xeral dos mercados hipotecarios e de vivenda europeos, Hypostat inclúe artigos externos que se centran en temas importantes que teñen un impacto nestes mercados. No debate en curso sobre a mellora da estabilidade financeira en Europa, cunha sobresaliente hipoteca residencial que representa o 47% do PIB da UE, o financiamento de bens inmobles residenciais é innegablemente o centro da discusión. Un dos indicadores clave para avaliar o risco dun préstamo hipotecario é a relación préstamo-valor (LTV), que se pode calcular e interpretar de varias maneiras diferentes. Nesta edición, preséntase un artigo preparado por European DataWarehouse (EDW) sobre as diversas formas en que se pode avaliar a relación LTV en certos países da UE xunto coas súas implicacións políticas. O artigo tamén aproveita a base de datos granular de EDW para proporcionar achados empíricos sobre a relación entre LTV e a probabilidade de incumprimento.

Documento.- Hypostat 2017. Unha revisión dos mercados hipotecarios e vivenda de Europa