Índice estatal de alugueiro de vivenda. Análise xeral. 2020

Índice estatal de alugueiro de vivenda. Análise xeral. 2020

O Goberno de España publicou o Sistema estatal de índices de referencia do prezo do alugueiro de vivenda, co obxectivo de ofrecerlles máis información do mercado a axentes e persoas usuarias, e fomentar a transparencia no proceder da actividade inmobiliaria.
Dende o Observatorio da Vivenda de Galicia abordarase unha análise dos datos publicados, para aumentar o nivel de coñecemento do mercado do alugueiro e tamén para unha maior comprensión deste novo instrumento que chega para quedar. 
Neste documento faise unha análise xeral do propio índice (da súa metodoloxía) e das súas principais informacións. Trátase do primeiro dunha serie máis detallada que se seguirá dende o Observatorio.


INDICE DE CONTIDOS

INTRODUCIÓN
METODOLOXÍA DO ÍNDICE
RESULTADOS EN GALICIA
RESULTADOS NAS PROVINCIAS
RESULTADOS NAS CIDADES
RESUMO E CONCLUSIÓNS

Documento.- Índice estatal de alugueiro de vivenda. Análise xeral.