Perfil dos alugueiros nas cidades de Galicia 2019 (fianzas - catastro). 2020

Perfil dos alugueiros nas cidades de Galicia 2019 (fianzas - catastro). 2020

Este documento fai unha análise dos datos relativos ás fianzas dos alugueiros das sete principais cidades de Galicia no ano 2019, cruzándoas cos datos dos inmobles existentes no catastro (a partir da referencia catastral anotada na fianza). 
Trátase pois de complementar a información extraída xa directamente das fianzas (número e prezo dos alugueiros) con outra adicional presente no catastro, principalmente superficie e antigüidade do inmoble.

INDICE DE CONTIDOS

INTRODUCIÓN
METODOLOXÍA
ANÁLISE DE RESULTADOS
    DISTRIBUCIÓN DOS PREZOS
    TÁBOA ANALÍTICA
    ANÁLISE PREZO-SUPERFICIE
    ANÁLISE PREZO-ANO DE CONSTRUCIÓN
CONCLUSIÓNS

Documento.- Perfil dos alugueiros nas cidades de Galicia 2019. (fianzas - catastro)