Plan de fomento e alugueiro de vivendas, rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. Xunta de Galicia. 2014.(non vixente)

 Plan de fomento e alugueiro de vivendas, rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. Xunta de Galicia. 2014.(non vixente)

A aplicación en Galicia do Plan de fomento e alugueiro de vivendas, rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbanas establécese a través do convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento.

Índice de programas
1. Programa de axuda ao alugueiro de vivenda
2. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria
3. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios
4. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas
5. Programa do fomento do parque público de vivenda en alugueiro
6. Programa para o fomento de cidades sustentables e competitivas
 

Documentos.- Plan 

Ligazón.- Máis información no IGVS