Plan de vivenda 2009-2012. Xunta de Galicia. 2009. (non vixente)

 Plan de vivenda 2009-2012. Xunta de Galicia. 2009. (non vixente)

Co Plan de Vivenda 2009-2012, a Xunta de Galicia prevé facilitar o acceso a unha vivenda digna a máis de 50.000 familias galegas, a través da construción de novas vivendas protexidas, por medio de axudas para a adquisición ou para a rehabilitación das xa existentes, así como a través do desenvolvemento de solo residencial destinado á construción de vivenda protexida.

Contidos:

Presentación
Compra de vivenda protexida
Compra dunha vivenda usada
Axudas Renove á rehabilitación de edificios de vivendas
Axudas Renove á rehabilitación de vivendas

Ligazón.- Máis informacion no IGVS