Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015 - 2020 (Plan Rehavita). Balance de actuacións

Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015 - 2020 (Plan Rehavita). Balance de actuacións

O Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015 - 2020 (Plan Rehavita) é un plan adaptado as peculiaridades de Galicia que pon especial énfase no deseño da política de vivenda en función das necesidades reais de demanda de vivenda protexida e na rehabilitación do patrimonio construido. O documento recolle o balance de execución do plan analizando cada un dos programas dos seus eixes.

Índice de contidos:

Antecedentes

Análise dos eixos de actuación
-Eixo 1.- Acceso á vivenda.
-Eixo2.- Rehabilitación de vivendas e renovación urbana.
-Eixo3.- Prevención da exclusión residencial.
-Eixo4.- Outras medidas en materia de vivenda.

Resumo final

 

Documento.- O Plan Rehavita 2015 - 2020. Balance de actuacións