Radon. Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes. Xunta de Galicia 2019

Radon. Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes. Xunta de Galicia 2019

O obxectivo da parte primeira desta guía é definir unha folla de ruta dos pasos que debe dar o usuario para comprobar se a súa vivenda está en risco e as posibilidades de actuación que ten para reducir este risco. Na parte II, “Anexo técnico”, especifícanse as distintas solucións construtivas, incluído o seu custo estimado para o que se terán en conta as obras complementarias e necesarias para levala a cabo, a súa correcta execución, así como as súas vantaxes e inconvenientes, co obxecto de lle facilitar ao técnico a elección das medidas máis adecuadas a cada caso particular

 

Indice de contidos

1. Introdución
2. O radon nas vivendas
3. Medición de concentración de radon
4. Mitigación ou corrección
5. Conclusións
6. Glosario de termos
7. Bibliografía

Ligazón.- RADON Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes

Ligazón.- Anexo técnico

Ligazón á nova.- A Xunta publica a primeira guía para facer fronte ao radon en vivendas xa existentes