Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia. Datos a agosto 2022

Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia. Datos a agosto 2022

O presente documento corresponde ao análise da actividade do Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia durante os primeiros oito meses do ano 2022

INDICE DE CONTIDOS

Introdución

Metodoloxía

Ánalises das solicitudes do rexistro

• Persoas inscritas no rexistro. Datos Globais
• Inscricións por clase de vivenda
• Nº inscricións por forma de acceso á vivenda
• Prezo do alugueiro nas cidades con máis solicitudes

Análise do prezo do alugueiro nos concellos 

Resumo e conclusións

Anexos: Prezo do alugueiro por provincias

Documento.- Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia. Datos a agosto 2022