Xustificación da posta en obra de produtos de construción en canto ás súas características de comportamento ante o lume (versión de abril de 2016)

Xustificación da posta en obra de produtos de construción en canto ás súas características de comportamento ante o lume (versión de abril de 2016)

O documento Xustificación da posta en obra de produtos de construción en canto ás súas características de comportamento ante o lume (versión de abril de 2016) é un traballo de apoio ao Documento básico DB-SI Seguridade en caso de incendio.

O obxecto deste documento é explicar como debe xustificarse a utilización dos produtos de construción nas obras no que se refire ás súas características de comportamento ante o lume.

Ligazón.- Xustificación da posta en obra de produtos de construción en canto ás súas características de comportamento ante o lume (versión de abril de 2016)