Edificios de vivendas segundo o ano de construción e por instalacións do edificio